Kamikaze

(PLANE p276) end w/ "K"

Affixes

  • +s — Kamikazes