Intercept

tip of RT P-I horizontal "I" touches tip of LT P-R horizontal index

Affixes

  • +ed — Intercepted
  • +ing — Intercepting
  • +ion — Interception
  • +ion, +s — Interceptions
  • +ive — Interceptive
  • +or — Interceptor
  • +or, +s — Interceptors
  • +s — Intercepts